Επικοινωνια

Για πληροφορίες σχετικά με το Forum μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

  • ΑΠΘ Σοφία Τσακίρη 2310-994.034
  • ΕΚΕΤΑ Νίκος Κατσιαδάκης 2310-498.204
  • ΠΑΜΑΚ Τίνα Αρβανιτάκη 2310-891.864
  • ΣΕΒΕ Μαρίνος Τσαγκαράκης 2310-535.333
  • ΣΕΠΒΕ Φωτεινή Πετμεζά 2310-365.130
  • ΑΖΚ Λήδα Παπατζήκα 2310-379.341