Υποβολή συμμετοχής στο Συνεργάζομαι 2017

Ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας

*Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Συντονιστής φορέας/εταιρία

*Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Email επικοινωνίας

*Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Τηλέφωνο επικοινωνίας

*Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική

 Συμφωνώ στην δημοσιοποίηση από τους διοργανωτές του Technology Forum των στοιχείων επικοινωνίας και των απαντήσεων που υποβάλλω για λόγους προβολής